Tham vấn tâm lý 1:1
Carota cung cấp dịch vụtham vấn tâm lý cá nhân online qua gọi videohoặc nhắn tin trênứng dụng di động.
Hoàn toàn an tâm với dịch vụ tham vấn chất lượng và trung thực
Hoàn toàn an tâm với dịch vụ tham vấn chất lượng và trung thực
Hoàn toàn an tâm với dịch vụ tham vấn chất lượng và trung thực
Đội ngũ
tham vấn viên
1/1
Tham vấn tâm lý là gì?
Có nhiều định nghĩa khác nhau về tham vấn tâm lý.
Dễ hiểu nhất, tham vấn tâm lý là hoạt động trò chuyện cùng một nhà chuyên môn về:
Những vấn đề liên quan đến sức khỏetinh thần
Những khó khănvề cảm xúc của bản thân bạn
Đặc trưng của
tham vấn tâm lý
01.
Không phán xét
02.
Bạn là trung tâm
03.
Cởi mở & an toàn khi chia sẻ
Tham vấn tâm lý sẽ giúp gì cho bạn?
Tham vấn viên sẽ đóng vai trò một người đồng hành trong suốt quá trình tham vấn.
Họ sẽ cùng bạn tìm hiểu vấn đề và xây dựng kỹ năng đối diện với vấn đề đó
Hiểu hơn về bản thân và vấn đề bạn đang đối diện
Hiểu, chấp nhận và hóa giải các cảm xúc phức tạp
Thay đổi những lối tư duy hay hành động không phù hợp
Cải thiện khả năng thích nghi và làm chủ cuộc sống