đối với tham vấn viên
đối với người được tư vấn
Điều khoản sử dụng đối với tham vấn viên trên ứng dụng Carota
Ứng dụng Carota của Công ty cổ phần dịch vụ Carota (“Carota”) là ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (“TMĐT”), nhằm mục đích cung cấp nền tảng công nghệ, phương tiện, môi trường TMĐT để hỗ trợ kết nối trực tuyến giữa tham vấn viên và người được tư vấn, thông qua ứng dụng Carota, những người có nhu cầu được tư vấn tâm lý có thể kết nối với những tham vấn viên là người có bằng cấp, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tâm lý để được chia sẻ, tâm sự và được tham vấn viên lắng nghe, hỗ trợ giải quyết những vấn đề gặp phải về tâm lý. Carota không phải là bên cung cấp dịch vụ tư vấn và cũng không đại diện cho bất kỳ cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý nào.
1.
Thông qua việc tải về, đăng ký và sử dụng ứng dụng Carota, thì tham vấn viên (thành viên) đã đọc kỹ, hiểu rõ, đồng ý và tuân thủ toàn bộ nội dung của Thỏa thuận này với Carota.
2.
Người cung cấp dịch vụ tham vấn được quyền mở tài khoản Thành viên trên ứng dụng Carota là cá nhân đáp ứng đủ các yêu cầu, điều kiện về bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực tâm lý, có đủ trình độ, kinh nghiệm làm việc có liên quan và có nhu cầu sử dụng ứng dụng của Carota để cung cấp dịch vụ tham vấn tâm lý. Người cung cấp dịch vụ tham vấn tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình theo quy định pháp luật Việt Nam khi thực hiện các hoạt động nêu trên, và cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ, đồng ý và tuân thủ toàn bộ các Quy chế hoạt động, Đề án cung cấp dịch vụ, Thỏa thuận hợp tác tương ứng, Cơ chế giải quyết khiếu nại tranh chấp, Chính sách bảo mật thông tin và các chính sách khác về TMĐT đã được đăng tải công khai trên ứng dụng của Carota, cũng như thực hiện đúng các quy định pháp luật liên quan.
3.
Người cung cấp dịch vụ tham vấn sẽ kê khai đầy đủ, chính xác và trung thực tất cả thông tin cần kê khai khi đăng ký sử dụng ứng dụng, và sẽ cập nhật ngay cho Carota khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến thông tin đã kê khai nếu có (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép hoạt động hành nghề tham vấn tâm lý,…). Các quyền lợi và nghĩa vụ của Người cung cấp dịch vụ tham vấn trên ứng dụng sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản mà họ đã đăng ký. Nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào, Carota sẽ không chịu trách nhiệm nếu thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Người cung cấp dịch vụ tham vấn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.
4.
Người cung cấp dịch vụ tham vấn phải tự đảm bảo mọi hoạt động tham vấn tâm lý của mình trên ứng dụng là hợp pháp và đã đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu, điều kiện về tham vấn tâm lý có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. Carota không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến hoạt động tham vấn tâm lý của Người cung cấp dịch vụ tham vấn.
5.
Người cung cấp dịch vụ tham vấn có quyền quyết định và tự chịu trách nhiệm về thời gian, hình thức, nội dung tham vấn do mình thực hiện. Người cung cấp dịch vụ tham vấn phải tuân thủ mọi quy định về đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học hỏi và thực hành những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mới, cũng như tham gia và các hoạt động nhằm đáp ứng hiệu quả của công việc của mình. Trong mọi trường hợp, Người cung cấp dịch vụ tham vấn không được phép chẩn đoán, kê đơn, giới thiệu/gợi ý/chỉ định đơn thuốc.
6.
Người cung cấp dịch vụ tham vấn có quyền thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản của mình trên ứng dụng. Người cung cấp dịch vụ tham vấn tự quản lý và bảo mật tài khoản của mình trên các phương tiện internet đang sử dụng; tự đảm bảo về tình trạng của các loại phương tiện (máy tính bảng, điện thoại) mà mình sử dụng khi cài đặt, sử dụng ứng dụng bao gồm cả vấn đề bảo mật, chất lượng đường truyền internet, âm thanh, hình ảnh hiển thị, v.v... Trong trường hợp phát hiện bị mất mật khẩu/tài khoản đăng nhập nói trên thì Người cung cấp dịch vụ tham vấn phải thông báo ngay lập tức cho Carota để có biện pháp xử lý phù hợp.
7.
Trong quá trình tham vấn tâm lý trực tuyến, Người cung cấp dịch vụ tham vấn phải tuân thủ một số điều sau:
Điều 1: Hồ sơ, thông tin Người được tham vấn: cần thiết phải ghi, chép thông tin khi trao đổi với Người được tham vấn, có trách nhiệm trong việc bảo quản, lưu giữ, chuyển giao hay hủy bỏ hồ sơ, thông tin của Người được tham vấn; không tư vấn những vấn đề, lĩnh vực ngoài phạm vi chuyên môn của mình và không thuộc phạm vi vấn đề của Người được tham vấn; phải được sự đồng ý của Người được tham vấn trước khi ghi âm, quay phim, hay có sự quan sát của bên thứ ba, không tự ý quay phim, ghi âm, chụp ảnh.
Điều 2: Tôn trọng các quyền của Người được tham vấn:
-Luôn tôn trọng phẩm giá và bảo vệ quyền lợi của Người được tham vấn, không bỏ qua hay khuyến khích hành vi phân biệt đối xử với Người được tham vấn do sự khác biệt về tuổi tác, màu da, văn hóa, dân tộc, sự ốm yếu, khuyết tật, giới tính, tôn giáo, định hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, hay vị thế kinh tế xã hội của họ.
-Luôn tôn trọng quyền được cung cấp thông tin của Người được tham vấn, bao gồm các thông tin về mục đích can thiệp, các kĩ thuật sử dụng, thủ tục tiến hành, những hạn chế và rủi ro có thể gặp phải, lệ phí, cách thu lệ phí, sự bảo mật và giới hạn của bảo mật, các lợi ích thu được sau khi kết thúc quá trình tham vấn và các thông tin thích hợp khác.
-Quyền được xem những ghi chép về chính Người được tham vấn. Khi Người được tham vấn yêu cầu xem hồ sơ của mình, Người cung cấp dịch vụ tham vấn chỉ đưa ra những phần viết liên quan đến Người được tham vấn.
-Người cung cấp dịch vụ tham vấn tôn trọng quyền tự quyết, tự chịu trách nhiệm của Người được tham vấn; không thúc đẩy một mối quan hệ phụ thuộc Người được tham vấn và có biện pháp ngăn chặn những ảnh hưởng tiềm năng của mình lên Người được tham vấn, cũng như những nguy cơ ảnh hưởng từ Người được tham vấn lên chính bản thân Người cung cấp dịch vụ tham vấn.
-Người cung cấp dịch vụ tham vấn cùng Người được tham vấn thiết lập một kế hoạch làm việc phù hợp với khả năng và điều kiện của Người được tham vấn. Người được tham vấn có quyền từ chối bất kì dịch vụ nào được gợi ý và đượctư vấn về hậu quả nếu từ chối.
-Khi Người cung cấp dịch vụ tham vấn có cơ sở để nhận thấy mình không đủ khả năng, sức khỏe hay không phù hợp để cung cấp dịch vụ cho Người được tham vấn thì cần giải thích rõ ràng và giới thiệu Người được tham vấn đến một đồng nghiệp phù hợp.
-Người cung cấp dịch vụ tham vấn phải từ chối bảo vệ quyền lợi hoặc cung cấp dịch vụ khi Người được tham vấn vi phạm pháp luật hoặc làm trái với quy đức nghề nghiệp.
-Luôn giữ thái độ và lời nói đúng chuẩn mực đạo đức, hòa nhã, lịch sự và trung thực, cũng như đảm bảo rằng mình đang ở tại không gian riêng tư, yên tĩnh, an toàn, có kết nối internet ổn định khi trao đổi trực tuyến với người được tham vấn trên ứng dụng.
-Người cung cấp dịch vụ tham vấn cam kết giữ bí mật mọi thông tin liên quan đến người được tham vấn và các tổ chức, cá nhân khác trên ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về nhân thân, tình trạng tâm lý, nội dung tham vấn, v.v…, trừ các trường hợp sau: (1) Người được tham vấn có nguy cơ được xác định là gây hại cho bản thân hoặc người khác. (2) Người được tham vấn có bệnh lây truyền và có nguy cơ được xác định là đe dọa tính mạng hay gây hại cho người khác. (3) các trường hợp được xác định là lạm dụng tình dục hoặc các loại lạm dụng liên quan đến trẻ vị thành niên. (4) pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin của Người được tham vấn. Trường hợp việc tiết lộ thông tin là bắt buộc, Người cung cấp dịch vụ tham vấn cần thông báo trước cho Người được tham vấn về những thông tin sẽ cung cấp cho bên thứ 3 và chỉ nên tiết lộ những thông tin cơ bản nhất trong giới hạn được yêu cầu.
-Ngay khi phát hiện thấy Người được tham vấn có những biểu hiện tâm lý bất thường, tiêu cực và có thể nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng, thì Người cung cấp dịch vụ tham vấn phải trao đổi, thông báo về tình trạng tâm lý của người được tham vấn với người giám hộ/người nhà của họ. Trường hợp nhu cầu tham vấn của Người được tham vấn vượt quá năng lực chuyên môn của mình, Người cung cấp dịch vụ tham vấn liên tục được giám sát chuyên môn hiệu quả và thực hiện các bước hợp lý để tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp và chuyên gia khác.
Điều 3: Người cung cấp dịch vụ tham vấn cũng không cho bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản của mình trên ứng dụng; không sử dụng các tính năng trên ứng dụng để quảng cáo hay thông tin sai lệch về bản thân, bằng cấp hay chứng chỉ ngành nghề, khuếch trương về nghề nghiệp, sản phẩm nghề nghiệp, hay dịch vụ nghề nghiệp dẫn đến hiểu nhầm, gây tác động xấu đến Người được tham vấn và nghề tâm lí. Khi có bất kì sự hiểu nhầm của người khác về bằng cấp hay dịch vụ, Người cung cấp dịch vụ tham vấn liệu phải có trách nhiệm giải trình hay điều chỉnh lại, đồng thời cần có những nỗ lực phù hợp để đảm bảo những nhận xét của Người được tham vấn về bản thân mình hoặc dịch vụ trợ giúp tâm lí của mình là chính xác. Không được mạo danh bất kỳ bên nào khác hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và các chính sách có liên quan của Carota được đăng tải trên trên ứng dụng.
Điều 4: Mối quan hệ với Người được tham vấn:
-Không tạo dựng mối quan hệ đa chiều với Người được tham vấn. Trong những trường hợp không thể tránh khỏi, nhà tham vần và tâm lí trị liệu cần tìm kiếm sự giám sát chuyên môn, ghi chép lại toàn bộ những gì có liên quan đến Người được tham vấn và có bản thoả thuận công việc.
-Không nhận những người có mối quan hệ tương hỗ hay quan hệ thứ bậc làm Người được tham vấn của mình, như tham vấn/trị liệu cho đồng nghiệp, người quản lý, hay người học.
-Không được tận dụng lợi thế nghề nghiệp của mình để thỏa mãn nhu cầu cá nhân dựa trên lòng tin hay chi phí của Người được tham vấn, hoặc làm thỏa mãn nhu cầu của người khác.
-Không nhận cung cấp dịch vụ cho người thân quen, người có quan hệ tình yêu, tình dục với mình hoặc những người có các mối quan hệ như vậy với người thân quen của mình.
-Không được duy trì mối quan hệ tình cảm, tình dục hay quấy rối tình dục Người được tham vấn và không được để Người được tham vấn lạm dụng tình cảm, tình dục.
-Không phát triển các mối quan hệ tình yêu, tình dục với các Người được tham vấn cũ trong vòng 5 năm kể từ khi cuộc trò chuyện cuối cùng với Người được tham vấn kết thúc. Thời gian qui định có thể kéo dài vô thời hạn nếu Người được tham vấn có bằng chứng rõ ràng về nguy cơ bị tổn thương do chính mối quan hệ với Người cung cấp dịch vụ tham vấn gây ra. Trong trường hợp này, Người cung cấp dịch vụ tham vấn cần xin tham vấn từ người giám sát.
Điều 5: Mối quan hệ với các Người cung cấp dịch vụ tham vấn khác khi sử dụng ứng dụng Carota:
-Người cung cấp dịch vụ tham vấn cần có thái độ thân ái, tôn trọng các Người cung cấp dịch vụ tham vấn khác.
-Người cung cấp dịch vụ tham vấn không gián tiếp chỉ ra những thiếu sót của Người cung cấp dịch vụ tham vấn khác. Việc góp ý, phê bình đồng nghiệp phải được thực hiện một cách khách quan và không gắn với sự xúc phạm hoặc hạ thấp uy tín của Người cung cấp dịch vụ tham vấn khác.
-Người cung cấp dịch vụ tham vấn có trách nhiệm cộng tác chuyên môn với các Người cung cấp dịch vụ tham vấn khác và tôn trọng cách tiếp cận công việc của những người có quan điểm, cách làm việc khác với mình.
-Người cung cấp dịch vụ tham vấn không được tham dự vào bất cứ quan hệ nào mang tính lạm dụng với người có quan hệ nghề nghiệp với mình.
-Người cung cấp dịch vụ tham vấn không nên nhận Người được tham vấn hoặc tiếp tục cung cấp dịch vụ hỗ trợ tâm lí cho cho Người được tham vấn khi trong cùng một thời gian họ sử dụng 2 dịch vụ tham vấn cho cùng một vấn đề.
-Người cung cấp dịch vụ tham vấn không được có hành động trực tiếp hay gián tiếp lôi kéo Người được tham vấn của Người cung cấp dịch vụ tham vấn khác hay xuyên tạc công việc của Người cung cấp dịch vụ tham vấn khác.
-Người cung cấp dịch vụ tham vấn không tham gia và không bỏ qua bất cứ hành vi vi phạm chuẩn mực, phân biệt đối xử nào của Người cung cấp dịch vụ tham vấn khác trong hỗ trợ Người được tham vấn, thuê mướn lao động, bổ nhiệm, nghiên cứu, đào tạo, giám sát chuyên môn hay đối xử thiếu công bằng với những người khiếu kiện hoặc bị kiện.
8.
Người cung cấp dịch vụ tham vấn không được lợi dụng vị thế của Carota để thu hút Người được tham vấn làm khách hàng riêng cho mình và không được đồng thời cung cấp dịch vụ tương tự trên các ứng dụng/website khác của bên thứ ba có chức năng tương tự như ứng dụng của Carota, trừ khi Người cung cấp dịch vụ tham vấn và Carota có thỏa thuận khác tùy thời điểm.
9.
Khi có những mâu thuẫn giữa quy tắc của Carota với đạo đức nghề nghiệp, Người cung cấp dịch vụ tham vấn phải tôn trọng quy tắc của tổ chức trong sự cố gắng giải quyết hài hòa mâu thuẫn. Nếu mâu thuẫn không thể được giải quyết, Người cung cấp dịch vụ tham vấn phải bảo vệ đạo đức nghề nghiệp.
10.
Carota có thể đình chỉ việc sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Người cung cấp dịch vụ tham vấn trên ứng dụng, tạm khóa tài khoản thành viên, hoặc chấm dứt tư cách thành viên trong trường hợp Người cung cấp dịch vụ tham vấn vi phạm nghiêm trọng các quy định trong Thỏa thuận này, Quy chế hoạt động, Đề án cung cấp dịch vụ, Cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại, Chính sách bảo mật hoặc các chính sách khác đã được Carota đăng tải công khai trên ứng dụng; hoặc thành viên đã phá sản, giải thể, bị kết án, đang trong thời gian thụ án, giấy phép/chứng chỉ hành nghề đã hết hạn/bị thu hồi; hoặc thành viên có hành vi lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết giữa các thành viên khác trên ứng dụng của Carota, nhiều lần bị khiếu nại/tranh chấp với người được tham vấn về việc cung cấp dịch vụ, hoặc có các hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục; hoặc thành viên đó không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên ứng dụng trong khoảng 03 tháng liên tục (trừ khi thành viên đó và Carota có thỏa thuận khác). Trong trường hợp bị chấm dứt tư cách thành viên, thì tất cả các quyền lợi của thành viên trên ứng dụng sẽ mặc nhiên hết giá trị/chấm dứt.
11.
Người cung cấp dịch vụ tham vấn có quyền nhận tối đa 80% số tiền mà người được tham vấn thanh toán qua ứng dụng theo mỗi lần tham vấn, chưa khấu trừ các khoản phải nộp cho nhà nước theo quy định pháp luật Việt Nam nếu có (như thuế, phí, lệ phí…). Mức phân chia cụ thể cho mỗi Người cung cấp dịch vụ tham vấn sẽ được Carota và Người cung cấp dịch vụ tham vấn thỏa thuận chi tiết trước khi Người cung cấp dịch vụ tham vấn cung cấp dịch vụ tham vấn qua Carota. Carota sẽ tổng hợp và chuyển thù lao nêu trên cho Người cung cấp dịch vụ tham vấn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Người cung cấp dịch vụ tham vấn.
12.
Carota có toàn quyền sở hữu, quản lý đối với ứng dụng. Tất cả các thông tin, biểu tượng, tài liệu, chương trình, âm thanh, video, hình ảnh, nội dung... dù tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào trên các ứng dụng đều thuộc quyền sở hữu của Carota.
13.
Carota có quyền nâng cấp và cập nhật các phiên bản ứng dụng mới khi cần thiết; có quyền sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận này và bất kỳ chính sách nào khác có liên quan tại bất kỳ thời điểm nào và tùy thuộc vào quyết định của Carota thông qua việc đăng tải các sửa đổi, bổ sung đó trên ứng dụng. Việc Người cung cấp dịch vụ tham vấn tiếp tục sử dụng ứng dụng sau khi các sửa đổi, bổ sung được đăng tải sẽ được xem là chấp thuận toàn bộ các sửa đổi, bổ sung đó.
14.
Các vấn đề khác chưa được đề cập trong Thỏa thuận này thì sẽ thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam có liên quan, cũng như Quy chế hoạt động, Đề án cung cấp dịch vụ, Cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại và các chính sách khác của Carota đã được đăng tải công khai. Nếu có nội dung nào trong Thỏa thuận này chưa phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam thì sẽ được Carota xem xét sửa đổi/bổ sung/hủy bỏ tùy từng thời điểm mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung còn lại trong Thỏa thuận này.
15.
Sau khi đã đọc kỹ và hiểu rõ toàn bộ các quy định nêu trên, Người cung cấp dịch vụ tham vấn đề nghị mở tài khoản truy cập ứng dụng vui lòng đánh dấu vào ô đồng ý. Sau khi Ban quản trị của Carota kiểm tra và xác thực thông tin thì quản trị viên sẽ thông báo tới Người cung cấp dịch vụ tham vấn qua điện thoại hoặc email.
.
Khi cần liên hệ với Carota, tham vấn viên có thể gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0385 866 496 hoặc gửi thư đến địa chỉ email: info@carota.org.