Chính sách riêng tư
Công ty cổ phần dịch vụ Carota (“Carota”) tôn trọng quyền riêng tư/bảo mật dữ liệu của các thành viên/người dùng hoạt động trên các ứng dụng của Carota và cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu/quyền riêng tư theo pháp luật Việt Nam.
Thông qua việc đăng ký, sử dụng ứng dụng của Carota, thành viên đã đọc kỹ, hiểu rõ, đồng ý và tuân thủ toàn bộ Chính sách bảo mật thông tin này.
1.
Mục đích và phạm vi truy cập, thu thập thông tin
1.1.Khi thành viên khi đăng ký, sử dụng các ứng dụng của Carota thì chúng tôi cần truy cập và thu thập một số thông tin của thành viên cho mục đích liên hệ, trao đổi, xác minh, xác nhận tư cách thành viên, cung cấp dịch vụ cho thành viên, và đảm bảo quyền lợi cho thành viên như nêu chi tiết tại Mục 2 bên dưới.
1.2.Phạm vi thu thập các thông tin:
-Thông tin cá nhân:
Đối với Người được tham vấn: bao gồm các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Carota để xác nhận tài khoản Họ và tên, Email, Mô tả thông tin cá nhân
Đối với Người cung cấp dịch vụ tham vấn, Carota yêu cầu cung cấp các thông tin về Họ và Tên, Số điện thoại, Email, Số chứng minh nhân dân/CCCD/hộ chiếu, Địa chỉ liên hệ, Bản sơ yếu lí lịch/Resume/CV (upload bản scan giấy tờ kèm theo), Trình độ học vấn, bằng cấp liên quan, số năm kinh nghiệm (upload bản scan giấy tờ kèm theo) nhằm đánh giá khả năng cung cấp dịch vụ tham vấn tâm lý của người đăng ký.
-Về việc chụp ảnh, quay video, ghi âm nhằm phục vụ cho hoạt động tham vấn tâm lý thông qua các cuộc gọi video giữa Người cung cấp dịch vụ tham vấn tâm lý và Người được tham vấn được chấp nhận trên ứng dụng nếu được sự cho phép của Người được tham vấn.
-Ngoài các thông tin thu thập nêu trên, Carota và Người cung cấp dịch vụ tham vấn tâm lý sẽ thu thập thêm các thông tin của Người được tham vấn bao gồm: Họ tên, Hiới tính, Tuổi và Thông tin liên lạc của người thân khi cần báo tin về tình trạng tâm lý của Người được tham vấn trong những trường hợp khẩn cấp.
-Carota không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác để theo dõi các thành viênsử dụng ứng dụng của Carota.
2.
Phạm vi sử dụng các thông tin đã thu thập
Carota sử dụng các thông tin đã thu thập trong phạm vi sau đây:
-Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
-Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Teledoc;
-Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
-Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp cần thiết;
-Hỗ trợ Thành viên;
-Đảm bảo sự an toàn cho Thành viên;
-Đảm bảo chất lượng dịch vụ;
-Tiếp thị và quảng bá;
-Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Carota có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và/hoặc các trường hợp cần thiết khác theo quy định pháp luật. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Thành viên.
3.
Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ phù hợp với chính sách của Carota. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Thành viên sẽ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ của Carota.
4.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin thành viên
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CAROTA
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0109222547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/6/2020
Địa chỉ: Số 3A ngõ 320, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 0385 866 496
Email: info@carota.org
5.
Phương tiện và công cụ để thành viên tiếp cận, chỉnh sửa, bảo vệ dữ liệu cá nhân
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Carota thực hiện việc này.
Thành viên có quyền thay đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập của mình trên ứng dụng Carota khi xét thấy cần thiết và/hoặc khi được khuyến cáo bởi Carota trong những trường hợp đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cho chủ tài khoản.
Thành viên tự quản lý tài khoản của mình trên các phương tiện internet đang sử dụng; tự bảo mật thông tin về tên và mật khẩu tài khoản đăng nhập vào ứng dụng Carota; tự đảm bảo về tình trạng của các loại phương tiện (máy tính bảng, điện thoại) mà mình sử dụng khi cài đặt, sử dụng ứng dụng Carota bao gồm cả vấn đề bảo mật, chất lượng đường truyền internet, âm thanh, hình ảnh hiển thị, v.v...
Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Carota khi bị mất mật khẩu/tài khoản đăng nhập vào ứng dụng của Carota; thông báo cho Carota về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. Khi tiếp nhận những thông báo này, Carota sẽ xác nhận lại thông tin, và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin theo cơ chế, chính sách và khả năng của Carota.
6.
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của thành viên
Việc truy cập, thu thập và sử dụng thông tin của Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý từ thành viên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Carota sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Ban quản trị Carota không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy thông tin cá nhân mà thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác, hoặc đã có thay đổi thông tin so với ban đầu nhưng không thông báo, cập nhật ngay cho Carota.
7.
Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Thành viên liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo
Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Thành viên có quyền gửi email khiếu nại đến hòm thư info@carota.org hoặc liên hệ qua hotline (+84) 385 866 496với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Carota cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng người dùng thống nhất phương án giải quyết. Carota không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành viên đó cung cấp khi mua hàng ban đầu là không chính xác.
Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Carota khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của chúng tôi sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Chúng tôi tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Thành viên.
8.
Lưu ý chung
Carota có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật thông tin này bất kỳ lúc nào Carota cho là cần thiết hoặc theo sự thay đổi chính sách luật pháp thông qua việc đăng tải các sửa đổi, bổ sung đó trên ứng dụng Carota mà không cần báo trước. Việc bất kỳ Thành viên nào tiếp tục sử dụng các ứng dụng và hệ thống của Carota sau khi các sửa đổi, bổ sung được đăng tải sẽ được xem là chấp thuận toàn bộ các sửa đổi, bổ sung đó.
Các vấn đề có liên quan khác chưa được đề cập trong Chính sách này thì sẽ được áp dụng theo các quy định pháp luật Việt Nam. Bất kỳ nội dung nào của Chính sách này chưa phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam thì sẽ được Carota xem xét sửa đổi/bổ sung/hủy bỏ tùy từng thời điểm mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung còn lại trong Chính sách này. Việc ban hành và thực hiện Chính sách này không ảnh hưởng và cũng không được xem là Carota từ bỏ bất kỳ quyền, lợi ích hợp pháp nào theo các chính sách khác của Carota và quy định pháp luật có liên quan.