Đặng Minh Khuê
5 năm kinh nghiệm
Tham vấn, trị liệu khủng hoảng, những vấn đề rối nhiễu tâm lý như trầm cảm, lo âu, căng thẳng, hành vi tự hủy hoại... dựa trên nền tảng tiếp cận thân chủ trọng tâm
Trị liệu rối loạn cảm xúc - hành vi cho trẻ em dựa trên liệu pháp chơi trị liệu và liệu pháp chơi trẻ em trọng tâm (CCPT)
Vấn đề sức khỏe tinh thần của người thuộc cộng đồng LGBT
Cử nhân tâm lý tham vấn - ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN (2018); Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng - ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN (2021)
5 năm thực hành tham vấn - trị liệu cho trẻ vị thành niên và người trẻ; song song với đó hoạt động trong lĩnh vực phát triển giáo dục và bảo vệ trẻ em
Hiện tại đang là nhà tham vấn - trị liệu trẻ em tại Viện Tâm lý Giáo dục Braicare, quản lý dự án Cộng đồng tâm lý và giảng viên thỉnh giảng tại chuyên ngành Tham vấn tâm lý, Khoa Tâm lý học, ĐH KHXH&NV, ĐHQG HN.