#
KỂ TỚ NGHE
0. KỂ TỚ NGHE #6 – 30 TUỔI NHƯNG TÔI CHƯA CÓ GÌ TRONG TAY
1. KỂ TỚ NGHE #4- EM NÊN CHỌN CON ĐƯỜNG NÀO?
2. KỂ TỚ NGHE #3 – EM NÊN CHỌN TRƯỜNG NÀO?
3. KỂ TỚ NGHE #1 – THƯ TÂM SỰ